Gospodarske aktivnosti u općini

Na našem području uspješno egzistiraju brojni poslovni subjekti i obrti. Istodobno, poljoprivredna proizvodnja u Općini Tinjan na zavidnoj je razini, a neprestano dižemo sve na još višu razinu, kroz organizirane sustav prerade poljoprivrednih proizvoda te njihovom promocijom na sajmovima i manifestacijama

U Općini Tinjan nismo ponosni samo na znamenitosti, prekrasan krajolik i bogatu turističku i gastronomsku ponudu, već i na naše vrijedne i poduzetne stanovnike čiji nas rad svrstava u iznadprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave po stupnju razvijenosti

Općina Tinjan ima razvijeno malo poduzetništvo i veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma. Većina poduzetnika kod nas bavi se uslužnim djelatnostima, obavljanjem prijevozničkih usluga, prerađivačkom industrijom, trgovinom i ugostiteljstvom. Najveći je broj zaposlenih u sektoru prerađivačke industrije, a najveći je broj registriranih gospodarskih subjekata iz sektora turizma, trgovine i prijevoza.

Prema podacima Fine i Obrtnog registra Ministarstva poduzetništva i obrta, na području općine Tinjan evidentirano je više od 100 poslovnih subjekata, od kojih je oko 60 obrta. Najveći poslovni subjekti na području Općine Tinjan bave se trgovinom, autoprijevozom, preradom drva, preradom mesa, obradom kamena, krojačkom djelatnošću, proizvodnjom kruha i pekarskih proizvoda, uzgojem i preradom poljoprivrednih kultura (vinova loza, maslina, voće i povrće), turizmom i pružanjem ugostiteljskih usluga.

U našem kraju osobitu važnost imaju vinogradarstvo, maslinarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, pčelarstvo i stočarstvo. Kako bismo pomogli našim proizvođačima, težimo organiziranom sustavu prerade poljoprivrednih proizvoda kroz zadruge ili klastere. Ujedno, intenzivno radimo na promociji lokalnih proizvoda na sajmovima i manifestacijama.