Trgovačka društva

TKM d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za lovstvo, poljoprivredu, promet nekretninama i komunalne usluge. Društvo je osnovano 1994. godine za potrebe i s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Tinjan kao javne službe u skladu sa zakonom. TKM d.o.o. je u stopostotnom vlasništvu Općine Tinjan.

OIB: 04998176523
adresa: Tinjan 2, 52444 Tinjan
kontakt: +385 52 626 090 (Općina Tinjan)
e-mail: tkm.tinjan@gmail.com

 

Izvješća i planovi


Cerot d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje, usluge i turistička agencija CEROT d.o.o., punog naziva "Centar za razvoj Općine Tinjan", osnovano je 2010. za potrebe zajedničkog djelovanja lokalnog stanovništva i općine. Društvo broji ukupno 25 osnivača odnosno članova društva, u kojem pored Općine Tinjan, aktivno sudjeluju 24 fizičke osobe.