Odluku o pokretanju postupka upisa u PROGRAM PREDŠKOLE 2022/2023.g.

10. siječanj 2023. - kategorija: Obavijesti

upisi.jpg

Objavljena je Odluka o pokretanju postupka upisa u program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13., 23/14 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, i KLASA:  011-01/22-01/06; URBROJ: 2163-44-02-22-4 od 25. studenoga 2022.g.) i članku 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/19. i 11/21.), u skladu s Godišnjim planom i programom rada za 2022./2023.g., Upravno vijeće na  5.   sjednici održanoj 28. prosinca 2022. donosi

Odluku o pokretanju postupka upisa u PROGRAM PREDŠKOLE 2022/2023.g.

Odluka o pokretanju upisa 22-23 

Oglas za upis možete vidjeti ovdje

Obrasci:

Prijava_za_upis_predskola-2022-23

inicijalni_upitnik_2022-23. doc-1

********************************************************************************************************

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin

Inicijalni_upitnik (prilog Zahtjevu za upis)_ doc

 

OBRAZAC ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin,

*********************************************************************************