Ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu, ko Kringa

31. srpanj 2023. - kategorija: Obavijesti

javna_objava.jpg

Ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu, ko Kringa