Općinsko vijeće

Predstavničko tijelo - općinsko vijeće za mandatno razdoblje 2021-2025

 

Pregled dokumenata sa sjednica općinskog vijeća dostupan je na sljedećoj poveznici.

Igor Antolović
e-mail: igor.martinela@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Siniša Mršić
e-mail: mr.sini@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Ivan Mofardin
e-mail: ivan.mofardin@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Maja Perčić
e-mail: mdruzetic2000@yahoo.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Katarina Bratulić
e-mail: katarina.bratulic@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Davor Šuran
e-mail: davor.suran@allianz.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Sandi Bančić
e-mail: sandv.veleprodaja@gmail.com
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Dario Sirotić
e-mail: dario.sirotic@inet.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Boris Mofardin
e-mail: mofardin.boris@gmail.com
stranka: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ