Općinsko vijeće

Predstavničko tijelo - općinsko vijeće za mandatno razdoblje 2021-2025

 

Igor Antolović
e-mail: igor.martinela@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Siniša Mršić
e-mail: mr.sini@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Ivan Mofardin
e-mail: ivan.mofardin@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Maja Perčić
e-mail: mdruzetic2000@yahoo.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Katarina Bratulić
e-mail: katarina.bratulic@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Davor Šuran
e-mail: davor.suran@allianz.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Sandi Bančić
e-mail: sandv.veleprodaja@gmail.com
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Dario Sirotić
e-mail: dario.sirotic@inet.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Boris Mofardin
e-mail: mofardin.boris@gmail.com
stranka: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

Pregled dokumenata sa sjednica općinskog vijeća


26. veljača 2024.

Sjednice općinskog vijeća

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Tinjan

24. studeni 2023.

Sjednice općinskog vijeća

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Tinjan

03. siječanj 2019.

Sjednice općinskog vijeća

Odluka o porezu na korištenje javne površine na području općine Tinjan

03. siječanj 2019.

Sjednice općinskog vijeća

Oduka o odvodnji 2019.