Turizam u Tinjanu

Vile s bazenima, brojni apartmani, kampovi, biciklističke staze, vidikovci, stari suhozidi, kažuni, lokve – sve je to Tinjan, mjesto gdje će posjetitelji doživjeti Istru u svoj njezinoj posebnosti.

A tu su i brojne znamenitosti koje na svakom koraku pričaju priče o bogatoj povijesti našega kraja. Općina Tinjan je turistički najrazvijenija općina na području središnje Istre. Ponosni smo što možemo reći da su naši stanovnici prepoznali turizam kao jednu od najvažnijih razvojnih grana, pa zato na ovom području imamo više od 150 objekata za iznajmljivanje (vile sa bazenima, apartmani, kampovi).

U našoj općini godišnje se ostvaruje više od 70.000 noćenja. Općina Tinjan svoje je snage i resurse uložila u razvoj ruralnog turizma kao važne grane gospodarstva koja potiče pozitivna demografska kretanja. S tim ciljem potenciramo razvoj selektivnih oblika turizma, osmišljavanje novih turističkih proizvoda te organiziramo edukacije dionika u turističkim djelatnostima.

Općina Tinjan kontinuirano radi na promociji turističkih djelatnosti ovoga kraja i to nam je jedna od važnijih misija.

Pronađite smještaj u Tinjanu