Informacije i kontakti

Općina Tinjan

Tinjan 2, 52444 Tinjan
tel: +385 52 626 090
tel / fax: +385 52 496 285

Radno vrijeme općine Tinjan:

ponedjeljak-petak 07:00-15:00 sati


Načelnik

Goran Hrvatin
e-mail: goran.hrvatin@tinjan.hr


Jedinstveni upravni odjel

Jasmina Cvitan Lakača – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
e-mail: jasmina@tinjan.hr

Bojana Bonašin – administrativni tajnik
e-mail: opcina@tinjan.hr

Vedran Fabris – komunalni redar
e-mail: vedran.fabris@tinjan.hr 

mob: 091 617 4870


Posjetite nas na društvenim mrežama: