Priznanja i nagrade zaslužnim građanima i pravnim osobama

15. travanj 2022. - kategorija: Obavijesti

priznanja_nagrade.png

Općina Tinjan obavještava cijenjene građane i organizacije da zaključno do 29. travnja 2022. godine mogu dostaviti svoje prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada Općine Tinjan fizičkim i pravnim osobama u 2022. godini.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja i nagrada imaju Općinsko vijeće, Općinski načelnik Općine, te fizičke i pravne osobe Općine Tinjan.

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tinjan, te se konačni prijedlog upućuje Općinskom vijeću  koje donosi Odluku o dodjeli priznanja i nagrada Općine Tinjan.

Svoj prijedlog ovlašteni predlagači dostavljaju na unificiranom obrascu s obrazloženjem.

Obrazac je objavljen u prilogu, a može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja i nagrada uređeni su Odlukom o priznanjima i nagradama Općine Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/95), koja se objavljuje u privitku.

Priznanja i nagrade zaslužnim građanima i pravnim osobama